Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

martazborowska

March 21 2017

martazborowska
2866 435d 500
Reposted fromNajada Najada viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4300 71b8

I enjoy reading to you ..

thinking those 4 years of latin .. ~are~ cumming in handy

chuckling softly

martazborowska
0660 2cd4
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatobecontinued tobecontinued
martazborowska
0591 baec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
5169 4d43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
5198 ca15
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
3667 420c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
4382 642a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
5171 7a52
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
4869 6630
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
3362 6d62
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
martazborowska
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
martazborowska
7312 e10c
Reposted fromthinredline thinredline viaIriss Iriss
martazborowska
Reposted frominpassing inpassing viaIriss Iriss
martazborowska
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
martazborowska
martazborowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl