Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

martazborowska
6370 5fc8
Reposted fromcalifornia-love california-love viasalami salami
martazborowska
Reposted frombluuu bluuu
martazborowska
Reposted frombluuu bluuu
martazborowska
Reposted frombluuu bluuu
martazborowska
martazborowska
martazborowska
martazborowska
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
martazborowska
6685 fb79 500
martazborowska
0773 ce90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
martazborowska
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
martazborowska
1329 3ecb
Reposted fromgrobson grobson viabadblood badblood
Soft hearts make the universe worth living in.
Veronica Roth, Carve the Mark
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood
martazborowska
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viabadblood badblood
martazborowska
3544 78ae
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
martazborowska
8225 2f7b
Reposted fromkrzysk krzysk viabadblood badblood
martazborowska
0759 8d47
martazborowska
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viabadblood badblood
martazborowska
  Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy 
— Miuosh
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viabadblood badblood
martazborowska
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl